Tổng kết hoạt động bảo trợ bé Phúc

Ngày

Tên

Thu

Chi

Tồn

Chi chú

28/06/2006 An – mẹ 2 Gấu

120,000

 

120,000

 
  Lan – Pop&Cok

100,000

 

220,000

 
  Vân – Mẹ2congái

200,000

 

420,000

 
  Cúc – Bebibo

100,000

 

520,000

 
  Hương – Meohuong

100,000

 

620,000

 
  Hồng – Tuti-ngoan

100,000

 

720,000

 
  Lan – Mebi

100,000

 

820,000

 
  Hà – Ha Le

100,000

 

920,000

 
  Châu Anh – Binlemon

200,000

 

1,120,000

 
  Kiều Anh – Mẹ Lì xì

170,000

 

1,290,000

 
…/07/2006 Hằng – Lemon Tea

300,000

 

1,590,000

 
  Hằng – ĐMH

100,000

 

1,690,000

 
  ….. – pinksun

100,000

 

1,790,000

 
  Hoài – Mẹ Bi bầu

150,000

 

1,940,000

 
  Hương – Tit’s mom

100,000

 

2,040,000

 
  Việt Hà – Hehe

100,000

 

2,140,000

 
  Nhung – Meocon

100,000

 

2,240,000

 
  Tú – Tumeo

200,000

 

2,440,000

 
  Linh – mẹ Mía

100,000

 

2,540,000

 
…/08/2006 Thuận – Lisa Phạm

200,000

 

2,740,000

 
  Hạnh – Bi&Bông

100,000

 

2,840,000

 
  Mai Anh – Mẹ Linh con

200,000

 

3,040,000

 
  Thương – Minh Vũ

100,000

 

3,140,000

 
  Thu Hà – chan

300,000

 

3,440,000

 
  Nhung – Meocon

50,000

 

3,490,000

 
24/08/2006    

900,000

2,590,000

Gửi tiền 3 tháng
     

16,300

2,573,700

Phí gửi tiền
28/08/2006 … – BLCS

100,000

 

2,673,700

 
29/08/2006 Ngọc – Kiến ỉn

300,000

 

2,973,700

 

5/9/2006

Hà – Mẹ bé nhi

100,000

 

3,073,700

 

7/9/2006

… – Mèo tôm

50,000

 

3,123,700

 
  Offline hội Mèo

100,000

 

3,223,700

 
  chị Âu -BEAU

350,000

 

3,573,700

 
  Hà – Quỳnh sa

250,000

 

3,823,700

 
  Hương – Manly

100,000

 

3,923,700

 
  Lan – P&C

200,000

 

4,123,700

 
  Huyền – Tintin-Bobby

100,000

 

4,223,700

 
  LanAnh- Mẹ Tấm

100,000

 

4,323,700

 
  Mai – Meotom

50,000

 

4,373,700

 
  Hương – GreenMountain

50,000

 

4,423,700

 
  Hoàn – Hoamuathu

50,000

 

4,473,700

 
  Giang – Mẹ Bún

50,000

 

4,523,700

 
  Trinh – Mẹ Bảo Long

200,000

 

4,723,700

 
  Hoa – Bé Mọt

100,000

 

4,823,700

 
24/10/2006 Hà Kin (nhóm làm VCD)

340,000

 

5,163,700

 

1/11/2006

Thủy – mẹ Annie

200,000

 

5,363,700

 

2/11/2006

Bảo Ngọc

250,000

 

5,613,700

 
  Hải Anh

100,000

 

5,713,700

 
  Bông Bông

100,000

 

5,813,700

 
26/11/2006 Mesaurom

100,000

 

5,913,700

 
13/12/2006    

900,000

5,013,700

Gửi tiền 3 tháng 12-01-02/06-07
     

16,300

4,997,400

Phí gửi tiền
22/01/2007 Hương-GreenMountain

200,000

 

5,197,400

 
29/01/2007    

1,200,000

3,997,400

Gửi tiền Tết và 3 tháng 03-04-05/07
     

19,300

3,978,100

Phí gửi tiền

10/2/2007

Quỳnh Sa (bán hàng)

425,000

 

4,403,100

 

Feb-07

Hoa (bé Mọt)

100,000

 

4,503,100

 
15/03/2007 Vân (Binhminhmua)

1,000,000

 

5,503,100

 
20/04/2007 Hương Manly

300,000

 

5,803,100

 
Quỳnh Sa

600,000

 

6,403,100

 

2/5/2007

BLSC

100,000

 

6,503,100

 

7/5/2007

Thu Hà – Chan

300,000

 

6,803,100

 

8/5/2007

Tumeo

100,000

 

6,903,100

 
  Hà My

100,000

 

7,003,100

 
  Hà Lê

100,000

 

7,103,100

 
  ĐMH

100,000

 

7,203,100

 
  Tiền ọp thừa

30,000

 

7,233,100

 
  Hồng -Tuti ngoan

200,000

 

7,433,100

 
29/05/2007    

600,000

6,833,100

Gui tien T6-7-8
     

11,000

6,822,100

Phi gui tien
21/06/2007 An – Mẹ 2 Gấu

200,000

 

7,022,100

 

Aug-07

Quynhsa

300,000

 

7,322,100

 

10/9/2007

   

900,000

6,422,100

Gui tien T9-10-11
     

16,000

6,406,100

Phi gui tien

8/12/2007

   

900,000

5,506,100

Gui tien T12-01-02
     

16,000

5,490,100

Phi gui tien

1/2/2008

Cúc – Bebibo

200,000

 

5,690,100

 

2/22/2008

Hương – Greenmoutain

200,000

 

5,890,100

 

3/1/2008

Hiền – Mẹ bầu

300,000

 

6,190,100

 

3/6/2008

   

900,000

5,290,100

Gui tien T03-04-05/08
     

16,000

5,274,100

Phi gui tien

3/6/2008

Tú (tumeo)

200,000

 

5,474,100

 

3/3/2008

Thương (Minh-Vũ)

230,000

 

5,704,100

 

4/8/2008

Hạnh (Bi-Bông)

200,000

 

5,904,100

 

4/22/2008

Hồng (Tuti-ngoan)

200,000

 

6,104,100

 

4/29/2008

Hoài (mẹ Bi Bầu)

200,000

 

6,304,100

 

5/10/2008

No_more_Tears

500,000

 

6,804,100

 

5/10/2008

Mẹ Anh – Vinh

500,000

 

7,304,100

 

6/6/2008

   

900,000

6,404,100

Gửi tiền T6-7-8
     

16,000

6,388,100

Phí gửi tiền

6/16/2008

BLSC

100,000

 

6,488,100

 

6/17/2008

Chan

200,000

 

6,688,100

 

8/15/2008

Tumeo

200,000

 

6,888,100

 

8/25/2008

   

1,200,000

5,688,100

Gửi tiền T9-10-11
     

19,000

5,669,100

Phí gửi tiền

8/29/2008

Hoài Bi Bầu

100,000

 

5,769,100

 

10/6/2008

Hồng Tuti ngoan

200,000

 

5,969,100

 

10/7/2008

Hà (chan)

200,000

 

6,169,100

 

11/1/2008

Thuận (Lisa Phạm)

300,000

 

6,469,100

 

11/12/2008

Yến (M2C)

500,000

 

6,969,100

 

11/13/2008

An (mẹ 2 gấu)

300,000

 

7,269,100

 

11/25/2008

Mẹ Anh-Vinh

500,000

 

7,769,100

 

12/6/2008

Thu (mèo đen)

200,000

 

7,969,100

 
     

1,200,000

6,769,100

Gửi tiền T12-01-02
     

19,000

6,750,100

Phi gui tien

12/12/2008

Vân (binhminhmua)

3,000,000

 

9,750,100

 

12/17/2008

Hương (greenmountain)

300,000

 

10,050,100

 

1/8/2009

Cúc (bebibo)

200,000

 

10,250,100

 

1/8/2009

Hương (MeoHuong)

200,000

 

10,450,100

 

1/21/2009

Tú (Tú mèo)

100,000

 

10,550,100

 
     

300000

10,250,100

Gửi tiền Tết

2/13/2009

Me Quoc Trung

100,000

 

10,350,100

 

3/16/2006

   

1,200,000

9,150,100

Gui tien T3-4-5/09
     

20,000

9,130,100

Phi gui tien

3/17/2009

Tu (Tumeo)

400000

 

9,530,100

 

7/2/2009

   

1,200,000

8,330,100

Gui tien T6-7-8/09
     

20,000

8,310,100

Phi gui tien

7/2/2009

Lê Lan Thương

200,000

 

8,510,100

 

7/16/2009

Hằng (lemon_tee)

500,000

 

9,010,100

 

8/28/2009

Thu (miugia)

200,000

 

9,210,100

 
     

1,200,000

8,010,100

Gửi tiền T9-10-11/09
     

20,000

7,990,100

Phí gửi tiền

9/11/2009

Hương (greenmountain)

300,000

 

8,290,100

 

9/10/2009

Thu (miugia)

300,000

 

8,590,100

 
     

1,200,000

7,390,100

Gửi tiền T12-1-2/10
     

20,000

7,370,100

Phí gửi tiền

2/11/2010

Tú mèo

200,000

 

7,570,100

 

2/12/2010

Lê Lan Thương

300,000

 

7,870,100

 

2/24/2010

Hương (greenmountain)

300,000

 

8,170,100

 

3/6/2010

P.N.Hà

100,000

 

8,270,100

 
  Hoài Bi Bầu

100,000

 

8,370,100

 
  Đ. M. Hằng

100,000

 

8,470,100

 
  Mai Mèo tôm

100,000

 

8,570,100

 
  Tú mèo

300,000

 

8,870,100

 
  Hươngdx

200,000

 

9,070,100

 
  Binlemon

200,000

 

9,270,100

 

3/14/2010

Thu (miugia)

300,000

 

9,570,100

 

3/18/2010

   

1220000

8,350,100

Gui tien T3-4-5 va Phi gửi tiền

5/23/2010

Thu (miugia)

200,000

 

8,550,100

 

6/1/2010

Hạnh (Bi&Bống)

200,000

 

8,750,100

 

6/15/2010

Mèo tôm

200,000

 

8,950,100

 

6/17/2010

Tú mèo

200,000

 

9,150,100

 

6/10/2010

   

1220000

7,930,100

Gui tien T6-7-8 va Phi

9/6/2010

   

1525000

6,405,100

Gui tien T9-10-11 va Phi

9/7/2010

Hà Lê

300,000

 

6,705,100

 

10/4/2010

An mẹ 2 gấu

300,000

 

7,005,100

 

10/4/2010

Hoài Bi Bầu

150,000

 

7,155,100

 

10/4/2010

Châu Anh Binlemon

200,000

 

7,355,100

 

10/5/2010

mẹ Anh-Vinh

200,000

 

7,555,100

 

10/18/2010

Hiệp BLCS

500,000

 

8,055,100

 
     

2032000

6,023,100

Gui tien T12-1-2, Thang Tet va phi gui

12/23/2010

Tú Mèo

200,000

 

6,223,100

 

12/23/2010

Lê Huyền

300,000

 

6,523,100

 
  Vân binhminhmua

1,500,000

 

8,023,100

 
  Hiệp BLCS

200,000

 

8,223,100

 
  Hải Anh

500,000

 

8,723,100

 
  Binlemon

200,000

 

8,923,100

 

1/26/2011

Mẹ nào chưa biết tên

500,000

 

9,423,100

 

3/7/2011

Bạn Hương Bi (WTT)

3,120,000

 

12,543,100

 
  Hương (GreenMountain)

400,000

 

12,943,100

 
     

1527000

11,416,100

Gui tien T3-4-5/2011

3/10/2011

Hằng (lemontree)

500,000

 

11,916,100

 

3/14/2011

Tú mèo

500,000

 

12,416,100

 

3/16/2011

Hồng (mẹ TT)

500,000

 

12,916,100

 

6/8/2011

   

1527000

11,389,100

Gui tien T6-7-8/2011

7/29/2011

Lê Lan Thương

300,000

 

11,689,100

 
  Hà Lê

300,000

 

11,989,100

 

9/19/2011

   

1527000

10,462,100

Gui tien T9-10-11

8/15/2011

Tú mèo

300,000

 

10,762,100

 

11/23/2011

Thuần

300,000

 

11,062,100

 

11/30/2011

Tú mèo

300,000

 

11,362,100

 
  Đặng Minh Hằng

100,000

 

11,462,100

 
  Lan Pop&Coke

100,000

 

11,562,100

 
  Lê Lan Thương

300,000

 

11,862,100

 
  Tiền thừa góp quỹ

161,000

 

12,023,100

 
  Quỹ Mèo còn thừa (từ rất lâu)

178,000

 

12,201,100

 
  Binlemon

100,000

 

12,301,100

 

11/28/2011

???

500,000

 

12,801,100

 

11/30/2011

BLCS

200,000

 

13,001,100

 

12/1/2011

Mèo Hương

100,000

 

13,101,100

 
     

1527000

11,574,100

Gui tien T12-01-02/2012

3/10/2012

   

1527000

10,047,100

Gui tien T1-2-3/2012

12/6/2012

Hiệp BLSC

300,000

 

10,347,100

 
15/7/2012 Hoài BB

150,000

 

10,497,100

 
19/08/2012 Tú mèo

500,000

 

10,997,100

 
20/08/2012 Phương Vân

2,000,000

 

12,997,100

 

6/9/2012

Lisa Phạm

300,000

 

13,297,100

 
     

2,140,000

11,157,100

Gui tien T9-10-11/2012
28/09/2012 Hang Lemontea

500,000

 

11,657,100

 

1/10/2010

Meo Huong

300,000

 

11,957,100

 

7/12/2012

   

2140000

9,817,100

Gui tien T12-1-2/2012
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s