Các trợ giúp khác cho nạn nhân bão Chanchu

Quảng Nam: Miễn học phí cho con em nạn nhân bão Chanchu
UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất miễn học phí hoàn toàn ở mọi cấp học cho con em gia đình nạn nhân bão Chanchu. UBND tỉnh cũng đã xây dựng quỹ học bổng để tránh tình trạng HS vùng biển bị nạn phải bỏ học giữa chừng. QN có 254 HS là con của 126 hộ gia đình có người thân bị nạn trong bão Chanchu.

– Xây 6 căn nhà, trị giá 15trđ/căn, trong đó có nhà bé Phúc
– Tặng sổ tiết kiệm trị giá 21trđ/hộ
– Hỗ trợ 20trđ cho 1 tàu bị chìm.
http://qppl.quangnam.gov.vn/vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5B559E1B2B0CEC80472571D3002F6CB2/$file/BC75.doc
“Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng hối thúc các địa phương có người gặp nạn trong bão Chanchu nhanh chóng lập dự án xây dựng nhà máy, công trình công cộng để tỉnh phê duyệt nhằm sớm tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người dân.”

DANH SÁCH CON EM NẠN NHÂN BÃO CHANCHU NHẬN HỌC BỔNG NGUYỄN THÁI BÌNH-BÁO THANH NIÊN
TỈNH QUẢNG NAM
HUYỆN THĂNG BÌNH

STT Họ và tên Sinh năm Học lớp Trường Địa chỉ Họ và tên cha
(chết, mất tích)

Nguyễn Thị Lý 4/1 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Văn Chín

Trần Thị Mỹ Tho 6/4 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Trần Văn Cường

Trần Thị Thơm 9/3 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Trần Văn Cường

Võ Văn Ngộ 3/5 Tiểu Học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Võ Văn Mến

Võ Văn Cảnh 6/1 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Võ Văn Mến

Lê Thị Thanh Năm 2/1 Tiểu Học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Lê Thánh Hoàng

Lê Thị Thanh Hậu 4/2 Tiểu Học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Lê Thánh Hoàng

Lê Thánh Nhân 7/4 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Lê Thánh Hoàng

Lê Thị Thanh Sa 8/4 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Lê Thánh Hoàng

Nguyễn Văn Chuối 2/1 Tiểu Học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Văn Thơm

Nguyễn Văn Hồng 3/2 Tiểu Học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Văn Thơm

Nguyễn Thị Chát 7/4 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Văn Thơm

Vương Công Thuận 2/2 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Vương Công Trung

Vương Thị Thảo 6/3 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Vương Công Trung

Vương Công Hiếu 8/2 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Vương Công Trung

Võ Văn Líp 2/4 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Võ Văn Mệnh

Võ Thị Bin 4/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Võ Văn Mệnh

Võ Hồng Tàu 2/4 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Võ Hồng Thái

Trịnh Thị Lợi 5/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Trinh Dương Tân

Trịnh Dương Danh 5/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Trinh Dương Tân

Trịnh Thị Lên 6/3 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Trinh Dương Tân

Trịnh Dương Tạo 10 THPT Nguyễn Thái Bình Bình Tân, Bình Minh Trinh Dương Tân

Nguyễn Thị Quyền 2/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Văn Sáu 5/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Ba

Nguyễn Văn Năm 7/4 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Ba

Phạm Văn Nhớ 2/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Phạm Phú Cường

Phạm Văn Tài 6/4 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Phạm Phú Cường

Đặng Thị Gái Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Đặng Ngọc Lợi

Trần Thị Hiền 3/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Trần Đình Hùng

Trần Thị Nga 7/1 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Trần Đình Hùng

Nguyễn Thị Tiên 7/2 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Chín

Nguyễn Thị Đoan Trang 4/2 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Văn Lộc

Nguyễn Văn Phước 8/2 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Văn Lộc

Lê Ngọc Ba 4/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Lê Ngọc Đệ

Lê Ngọc Đông 7/4 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Lê Ngọc Đệ

Vương Thị Tín 4/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Vương Tấn Hưng

Vương Tấn Mạnh 5/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Vương Tấn Hưng

Vương Thị Vui 7/2 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Vương Tấn Hưng

Nguyễn Văn Tây 5/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Nguyễn Văn Tình

Nguyễn Văn Pháp 5/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tân, Bình Minh Nguyễn Văn Tình

Nguyễn Thị Phượng 7/1 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Nguyễn Văn Tình

Vương Sáu 7/3 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Vương Hùng

Trần Thị Thu 5/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Trần Công Thương

Nguyễn Thị Quyền 5/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Bộ

Nguyễn Văn Phương 5/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Bộ

Nguyễn Phước Công 2B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Nguyễn Văn Lang

Nguyễn Thị M Hồng 5B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Nguyễn Văn Lang

Hà Thị Xuân Diệu 2B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Hà Văn Sơn

Nguyễn Thị Hồng Anh 3B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Nguyễn Ngọc Lai

Nguyễn Thị Hồng Yến 4B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Nguyễn Ngọc Lai

Nguyễn Tấn Phúc 3B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Thị Diễm 5B Tiểu học Thái Phiêu Phước An, Bình Hải Nguyễn Văn Đông

Đoàn Thị Thương 3/3 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Tân An, Bình Minh Đoàn Văn Đông

Đoàn Thị Ba 2/3 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Tân An, Bình Minh Đoàn Văn Đông

Đặng Thị Sáu 2/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Đặng Văn Minh

Đặng Thị Năm 6/3 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Đặng Văn Minh

Đặng Thị Tư 9/2 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Đặng Văn Minh

Nguyễn Tấn Vương 5/1 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Tấn Hùng

Nguyễn Tấn Vi 1/1 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hà Bình, Bình Minh Nguyễn Tấn Hùng

Phạm Thị Triều 1/5 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Phạm Phú Dũng

Phạm Phú Nhớ 2/6 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Phạm Hữu Cường

Trần Văn Kiều 7/3 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Trần Cường

Nguyễn Tấn Ny 7/5 THCS Phan Đình Phùng Bình Tân, Bình Minh Nguyễn Tấn Hùng

Nguyễn Văn Tuấn 8/4 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Bốn

Vương Công Hiệp 9/2 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Vương Công Thẩm

Trần Viết Tài 9/4 THCS Phan Đình Phùng Hà Bình, Bình Minh Trần Đình Hùng

Trần Thị Phúc 6/3 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Trần Đình Hùng

Hà Minh Hảo 6/1 THCS Hoàng Diệu Hiệp Hưng, Bình Hải Hà Minh Sơn

Nguyễn Văn Thái 6/3 THCS Hoàng Diệu Hiệp Hưng, Bình Hải Nguyễn Văn Thành

Hà Thị Nguyệt THPT Nguyễn Thái Bình Bình Hải Hà Văn Sách

Hà Minh Trí 12 THPT Nguyễn Thái Bình Bình Hải Hà Văn Sách

Đinh Thị Lan 11/1 THPT Nguyễn Thái Bình Bình Minh Đinh Đức

Nguyễn Văn Tư 11/6 THPT Nguyễn Thái Bình Bình Minh Nguyễn Văn Nầm

Nguyễn Văn Đông 11/7 THPT Nguyễn Thái Bình Bình Minh Nguyễn Văn Bé

Nguyễn Thị Sự THPT Nguyễn Thái Bình Bình Minh Nguyễn Hồng Nên

Nguyễn Thị Nghĩa 12 THPT Nguyễn Thái Bình Bình Minh Nguyễn Hồng Nên

Phạm Văn Tú 11 THPT BC Thái Phiên Bình Tịnh, Bình Minh Phạm Phú Cường

Phạm Văn Tàu 11/11 THPT BC Thái Phiên Bình Tịnh, Bình Minh Phạm Văn Dũng

Nguyễn Thị Trang 6 THCS Phan Đình Phùng Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Sự

Nguyễn Thị Sinh 2 Tiểu học Nguyễn Văng Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Sư

Nguyễn Thị Giang 4 Tiểu học Nguyễn Văng Cừ Bình Tịnh, Bình Minh Nguyễn Văn Sư

HUYỆN NÚI THÀNH

Nguyễn Hữu Luận 8 THCS Tam Quang Thôn 6, Tam Quang Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Hữu Linh 5 TH Tam Quang 2 Thôn 6, Tam Quang Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Thị Phương Thảo 1 TH Tam Quang 2 Thôn 6, Tam Quang Nguyễn Văn Phước

Phạm Văn Mạnh 5 TH Tam Quang 2 Thôn 6, Tam Quang Phạm Văn Minh

Phạm Văn lành 10 THPT BC Núi Thành Thôn 6, Tam Quang Phạm Văn Minh

Nguyễn Tấn Trung 5 TH Tam Quang 1 An Hải, Tam Quang Nguyễn Tấn Xuân

Nguyễn Tấn Tâm 3 TH Tam Quang 1 An Hải, Tam Quang Nguyễn Tấn Xuân

Bùi Thị Lên 11 THPT Núi Thành Tam Quang Bùi Ngọc Sáng

Bùi Ngọc Tú 9 THCS Tam Quang Tam Quang Bùi Ngọc Sáng

Bùi Thị Hà 7 THCS Tam Quang Tam Quang Bùi Ngọc Sáng

Trần Thị Đào 9 THCS Tam Quang Thôn 4, Tam Giang Trần Tấn Á

Trần Thị Thanh 7 THCS Tam Quang Thôn 4, Tam Giang Trần Tấn Á

Trần Tấn Tuấn 2 TH Tam Giang Thôn 4, Tam Giang Trần Tấn Á

Đặng Thị Cúc 4 TH Tam Giang Thôn 4, Tam Giang Đặng Hùng

Ngô Thị Thu 11 THPT Núi Thành Tam Giang Ngô Tấn Hải

Phạm Minh Tường 4 TH Tam Giang Tam Giang Phạm Quang Linh

Đỗ Hữu Phúc 2 TH Tam Giang Tam Giang Đỗ Văn Sơn 

Đặng Thị Kim Ân 2 TH Tam Giang Tam Giang Đặng Văn Hoan 

Đỗ Thị Lắm 7 THCS Tam Giang Tam Giang Đỗ Phụng

Đỗ Văn Hiếu 1 TH Tam Giang Tam Giang Đỗ Phụng

Đỗ Thị Hay 11 THPT Núi Thành Tam Giang Đỗ Phụng

Lữ Thị Lựu 3 TH Tam Tiến Tam Tiến Lữ Đình Hạnh

Võ Thị Thu Phúc Năm I ĐH Quy Nhơn Tam Tiến Võ Công Chánh

Võ Quốc Dũng 12 THPT BC Núi Thành Tam Tiến Võ Công Chánh

HUYỆN DUY XUYÊN

Trần Thị Thu Ly 6/3 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Trần Bưu

Trần Thị Thu Thi 9/5 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Trần Bưu

Bùi Thị Kim Lài 6/2 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Bùi Văn Thọ

Bùi Thị Kim Chung 9/1 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Bùi Văn Thọ

Bùi Thị Kim Nở 4E Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Bùi Văn Thọ

Trần Công Lý 6/1 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Trần Trân

Trần Công Hải 9/4 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Trần Trân

Trần Thị Phong 9/1 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Trần Văn Ba

Trần Văn Phú 4E Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Trần Văn Ba

Nguyễn Thị Kim Chung 8/1 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Tình 5E Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thị Kim Thiết 9/1 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Văn Đức 4C Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Bảo

Nguyễn Văn Nhớ 6/5 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Bảo

Nguyễn Văn Phú Minh 3C Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Vĩnh Vọng 3C Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Vĩnh Lưu

Nguyễn Văn Sáu 6/5 THCS Ngô Quyền Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Tân

Nguyễn Thị Thi 1B Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Tân

Nguyễn Thị Thu 4B Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Tân

Trần Văn Thái 11 THPT Trần Quý Cáp Thôn 3, Duy Hải

Nguyễn Đình Danh 1B Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Nguyễn Văn Thành

Trần Thanh Vương 2B Tiểu học Duy Hải Thôn 3, Duy Hải Trần Hùng

Trần Văn Đào 12 THPT Trần Quý Cáp Thôn 3, Duy Hải

Nguyễn Văn Tây Năm I ĐH GTVT TP HCM Thôn 3, Duy Hải

THỊ XÃ TAM KỲ

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1 TH Lê Văn Tám KP6, phường An Sơn, Nguyễn Cao Trung

Phan Thị Kiều Linh 1 TH Ngô Gia Tự Thượng Thanh, Tam Thanh Phan Đình Long

Phan Thị Kiều Trinh 5 TH Ngô Gia Tự Thượng Thanh, Tam Thanh Phan Đình Long

Phan Thị Hạnh 9 THCS Thái Phiên Thượng Thanh, Tam Thanh Phan Đình Long 

Trần Thị Hằng 2 TH Ngô Gia Tự Thượng Thanh, Tam Thanh Trần Cu Tí

Trần Minh Khiêm 3 TH N.Viết Xuân Đông Phú, Tam Phú Trần Minh Hùng

Trần Thị Giáng Y 7 THCS L.T.Kiệt Đông Phú, Tam Phú Trần Minh Hùng 

Trần Thị Giáng Trinh 9 THCS L.T.Kiệt Đông Phú, Tam Phú Trần Minh Hùng 

Trần Thị Tiểu Nguyện 5 TH N.Viết Xuân Tam Phú, Tam Phú Trần Quang Tuyến 

HUYỆN ĐIỆN BÀN

Phùng Thị Mỹ Linh 3D Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Phùng Tấn Sinh

Phùng Tấn Tuấn 2D Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Phùng Tấn Sinh

Lê Văn Nghĩa 4C Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Lê Bớt

Lê Thị Nhi 2C Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Lê Bớt

Phùng Tấn Lo 4C Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Phùng Hoà

Phùng Tấn Cho 5C Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Phùng Hoà

Phùng Tấn Duyên 2C Tiểu học Hồ Văn Biển Hà Quảng Bắc Phùng Minh

Phùng Thị Dung 9/1 THCS Lê Ngọc Giá Hà Quảng Bắc Phùng Tấn Minh

Phùng Thanh Dinh 6/6 THCS Lê Ngọc Giá Hà Quảng Bắc Phùng Tấn Minh

HUYỆN QUẾ SƠN

Lê Ngọc Xuân Trung cấp Trung cấp điện Hội An Thôn 6 Quế Phú Lê Văn Linh

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lê Thị Vy 1993 9 Nghĩa An,Tư Nghĩa Lê Văn Cường

Võ Văn Hoang 1995 3 – nt – Võ Hút

Võ Văn Sang 1999 2 – nt – Võ Hút

Võ Thị Bảy 1998 3 – nt – Võ Hữu Long

Võ Hữu Hải 1995 8 – nt – Võ Hữu Long

Nguyễn Thị Hoa 1995 6 – nt – Nguyễn Lách

Nguyễn Thị Lan 1995 5 – nt – Nguyễn Lách

Nguyễn Thị Cúc 1998 3 – nt – Nguyễn Lách

Võ Thị Bông 1992 10 – nt – Võ Cường

Nguyễn Thị Việt 1995 6 – nt – Nguyễn Hoành

Nguyễn Thị Trinh 1996 6 – nt – Nguyễn Hoành

Nguyễn Văn Minh 1998 3 – nt – Nguyễn Hoành

Nguyễn Thị Sinh 1998 3 – nt – Nguyễn Hoành

Nguyễn Thị Kim Nga 1991 10 – nt – Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Thị Kim Thi 1993 8 – nt – Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Anh Tuấn 1996 5 – nt – Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Anh Đạo 1998 3 – nt – Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Anh Văn 1998 3 – nt – Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Thị Kim Tiền 2000 2 – nt – Nguyễn Văn Khánh

Võ Thị Hơn 1991 10 – nt – Võ U

Võ Văn Sinh 2000 2 – nt – Võ U

Võ Hữu Sinh 1996 6 – nt – Võ Hữu Anh

Võ Hữu Đẹp 1997 5 – nt – Võ Hữu Anh

Võ Thị Duyên 1994 7 – nt – Võ Niềm

Võ Thị Sang 1998 3 – nt – Võ Niềm

Võ Thị Sáng 2000 2 – nt – Võ Niềm

Nguyễn Thị Đào 1995 6 – nt – Nguyễn Sô

Nguyễn Thị Lựu 1996 5 – nt – Nguyễn Sô

Nguyễn Nho 2000 2 – nt – Nguyễn Sô

Võ Văn Tiền 1995 6 – nt – Võ Sông

Võ Thị Hoa 1996 5 – nt – Võ Sông

Võ Văn La 1998 4 – nt – Võ Sông

Võ Văn Lô 2000 2 – nt – Võ Sông

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lê Thị Kim Thanh 1996 4 Hoài Châu Bắc Lê Công Cảnh

Nguyễn Thị Hồng Phấn 1992 9 Tam Quan Bắc Nguyễn Sơn (Bé)

TP ĐÀ NẴNG
QUẬN THANH KHÊ
184. Đào Ngọc Tấn 1995 5/2 TH Lê Văn Tám Tổ 64 An Khê Đào Ngọc Quốc
185. Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1996 4/2 TH Hà Huy Tập Tổ 7 Xuân Hà Nguyễn Văn Thọ
186. Huỳnh Văn Hiếu 1995 5/1 TH Hà Huy Tập Tổ 32 Xuân Hà Huỳnh Văn Thông
187. Nguyễn Thị Kim Liên 1997 3/1 TH Hà Huy Tập Tổ 29 TK Tây Nguyễn Văn Thành
188. Nguyễn Đức Huy 1995 5/2 TH Hà Huy Tập Tổ 29 TK Tây Nguyễn Văn Thành
189. Lê Bảo Phương 1999 1/2 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 44 TK Đông Lê Văn Đông
190 Nguyễn Quốc Khánh 1998 2/4 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 50 TK Tây Nguyễn Văn Tâm
191 Nguyễn Thị Thu Hường 1997 3/1 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 4 TK Đông Nguyễn Văn Hoàng
192 Trần Thị Ly Na 1997 3/4 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 43 TK Đông Trần Văn Hoà
193 Phạm Văn Vịnh 1196 4/1 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 36 TK Đông Phạm Văn Hoa
194 Khưu Anh Phúc 1997 3/2 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 35 TK Đông Lê Việt
195 Khưu Thị Dạ Thảo 1999 1/3 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 51 TK Đông Lê Việt
196 Huỳnh Thị Thu Phương 1995 5/4 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 51 TK Đông Huỳnh Văn Lợi
197 Trần Thị Xuân Thu 1995 5/3 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 24 TK Đông Trần Văn Quang
198 Trần Thị Diệu Hằng 1998 2/3 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 24 TK Đông Trần Văn Quang
199 Nguyễn Thị Xuân Hậu 1998 2/3 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 4 Xuân Hà Nguyễn Văn Hùng
200 Nguyễn Thị Bích Thảo 1997 3/2 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 24 TK Tây Nguyễn Văn Hùng
201 Lê Quốc Đạt 1998 2 TH Đoàn Thị Điểm
202 Hồ Thị Ngọc Thảo 1999 1 TH Đoàn Thị Điểm
203 Đặng Ngọc Thảo Ly 1999 1 TH Đoàn Thị Điểm
204 Phan Văn Uát 1999 1/3 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 27 TK Đông Phan Văn Cư
205 Phan Văn Phúc 1995 5/3 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 30 TK Đông
206 Nguyễn Thị Thanh 1997 3/5 TH Đoàn Thị Điểm Tổ 34 TK Đông
207 Hồ Ngọc Minh 1996 4/1 TH Nguyễn Trung Trực 609 Trần Cao Vân Hồ Văn Cường
208 Lê Thị Thảo Vy 1998 2/1 TH Nguyễn Trung Trực Tổ 15 TK Tây Lê Văn Thanh
209 Nguyễn Văn Quân 1995 5/2 TH Nguyễn Trung Trực Tổ 12 Xuân Hà Nguyễn Văn Hà
210 Nguyễn Văn Sỹ 1996 4/2 TH Nguyễn Trung Trực Tổ 12 Xuân Hà Nguyễn Văn Hà
211 Hồ Thị Thanh Duyên 1999 ½ TH Nguyễn Trung Trực Tổ 14 Xuân Hà Hồ Văn Phát
212 Hồ Thị Thanh Quyên 1997 3/2 TH Nguyễn Trung Trực Tổ 14 Xuân Hà Hồ Văn Phát
213 Nguyễn Thị Hồng Hà 1994 6/2 THCS Đỗ Đăng Tuyển Tổ 93 Hoà Minh Nguyễn Mẹo
214 Hồ Huy Hoàng 1993 7/4 THCS Đỗ Đăng Tuyển Tổ 116 Hoà Minh Hồ Hoa Phượng
215 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1994 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Tổ 82 Hoà Minh Nguyễn Tấn Hào
216 Nguyễn Thị Kim Loan 1991 10B1 THCS Lê Thị Hồng Gấm K650A/1 Trần Cao Vân Nguyễn Văn Thành
217 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1994 6/1 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 49 Xuân Hà
218 Nguyễn Văn Thương 1994 6/1 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 12 Xuân Hà
219 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 1994 6/6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 7 Xuân Hà
220 Nguyễn Thị Tường Vi 1994 6/4 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 12 Xuân Hà
221 Nguyễn Thị Lê Thu 1994 6/4 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 3 Xuân Hà
222 Bùi Xuân Huy 1994 6/4 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 17 Xuân Hà
223 Nguyễn Văn Hải 1992 8/1 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 12 Xuân Hà
224 Võ Thanh Tuệ My 1992 8/1 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 14 TK Tây
225 Nguyễn Thị Thanh Vân 1992 8/2 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 12 Xuân Hà
226 Nguyễn Thị Nữ 1992 8/2 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 4 Xuân Hà
227 Hồ Ngọc Phi 1992 8/2 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 11 Xuân Hà
228 La Thị Bích Ngà 1992 8/2 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 45 Xuân Hà
229 Huỳnh Thị Bông 1992 8/2 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 55B TK Đông
230 Lê Văn Vũ 1992 8/2 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 14 Xuân Hà
231 Phạm Thị Thanh Thảo 1992 8/4 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 18 Xuân Hà
232 Nguyễn Văn Vọng 1992 8/6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Tổ 17 Xuân Hà
233 Nguyễn Thị Thí 1991 10C1 Tổ 30 TK Đông Nguyễn Văn Hùng
234 Trần Thị Mai An 1991 10A1 Tổ 24 TK Đông Trần Văn Quang
235 Đào Thị Ngọc Phương 1991 9/5 THCS Phan Đình Phùng Tổ 42 TK Đông
236 Lê Thị Mỹ Ngọc 1993 7/10 THCS Phan Đình Phùng Tổ 22 TK Đông
237 Hồ Thị Kim Dung 1992 8/1 THCS Phan Đình Phùng Tổ 14 Xuân Hà
238 Nguyễn Thị Bích Lê 1992 8/8 THCS Phan Đình Phùng Tổ 9 TK Tây
239 Đỗ Quý Hải 1994 6/1 THCS Phan Đình Phùng Tổ 35 TK Đông
240 Nguyễn Văn Vũ 1994 6/1 THCS Phan Đình Phùng Tổ 30 TK Đông
241 Hồ Thị Mỹ Lệ 1994 6/3 THCS Phan Đình Phùng Tổ 14 Xuân Hà
242 Mai Thị Bích Trâm 1994 6/3 THCS Phan Đình Phùng Tổ 21 Xuân Hà
243 Nguyễn Thành Đạt 1994 6/7 THCS Phan Đình Phùng Tổ 15 TK Đông
244 Đỗ Thị Bích Diễm 1993 7/6 THCS Phan Đình Phùng Tổ 31 TK Đông
245 Nguyễn Chế Tuyết Mây 1993 7/ THCS Phan Đình Phùng Tổ 26 TK Đông
246 Nguyễn Văn Cân 1993 7/9 THCS Phan Đình Phùng Tổ 34 TK Đông
247 Trần Trọng Tây 1992 8/3 THCS Phan Đình Phùng Tổ 33 TK Đông
248 Hồ Ngọc Vũ 1992 8/8 THCS Phan Đình Phùng Tổ 13 TK Tây
249 Huỳnh Thị Thu Thuỷ 1992 8/9 THCS Phan Đình Phùng Tổ 34 TK Đông
250 Tôn Nữ Hồng Bích 1992 8/9 THCS Phan Đình Phùng Tổ 24 TK Tây
251 Phan Thị Kim Hạnh 1993 7/2 THCS Phan Đình Phùng Tổ 31 TK Đông
252 Đào Ngọc Phước 1993 7/9 THCS Phan Đình Phùng Tổ 35 TK Đông
253 Khưu Thị Hồng Diễm 1994 6/3 THCS Phan Đình Phùng Tổ 31 TK Đông
254 Nguyễn Văn Hiếu 1989 11/1 THCS Phan Đình Phùng Tổ 34 TK Đông
255 Lại Thị Aánh TTGD-Thường xuyên Bình Minh-Thăng Bình
256 Hoàng Thị Là 1994 7 THCS Đỗ Đăng Tuyển Thăng Bình-QN
257 Huỳnh Ngọc Nam 1995 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Thăng Bình-QN
258 Nguyễn Thị Vi 1989 10B1 THPT Thái Phiên Tổ 14 Xuân Hà Nguyễn Đức Ký
259 Phạm Văn Xỉa 1990 10A13 THPT Thái Phiên Tổ 01 Xuân Hà Phạm Văn Thắm
260 Nguyễn Quốc Vũ 1987 10/17 THPT Thái Phiên Tô 49 TK Đông Nguyễn Văn Nuôi
261 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1989 11/2 THPT Thái Phiên 672A/1 Trần Cao Vân Nguyễn Văn Thọ
QUẬN SƠN TRÀ
262 Phan Anh Sỹ 1996 3/2 TH Chi Lăng Tổ 1 An Hải Tây Phan Bá Thanh
263 Phan Thị Thu Hằng 1992 8/5 THCS Cao Thắng Tổ 1 An Hải Tây Phan Bá Thanh
QUẬN LIÊN CHIỂU
264 Nguyễn Thị Hồng Nhi 1998 2 TH Nguyễn Đức Cảnh Tổ 93 Hoà Minh Nguyễn Mèo
265 Phạm Thị Bích Phú 1997 3 TH Triệu Thị Trinh Tổ 44 Hoà Hiệp Phạm Bình
266 Lê Thị Chung 1997 3 TH Triệu Thị Trinh Tổ 32 Hoà Hiệp Lê Hà
267 Lê Văn Bảo 1994 5 TH Triệu Thị Trinh Tổ 32 Hoà Hiệp Lê Hà
268 Nguyễn Văn Tuấn 1995 4 TH Nguyễn Đức Cảnh Tổ 32 Hoà Hiệp Nguyễn Mèo
269 Nguyễn Vũ Linh 1996 4 TH Nguyễn Đức Cảnh Tổ 82 Hoà Minh Nguyễn Văn Lời
270 Nguyễn Tấn Hải 1995 3 TH Nguyễn Đức Cảnh Tổ 82 Hoà Minh Nguyễn Tấn Hào
271 Lê Quốc Đạt 1999 1 TH Nguyễn Đức Cảnh Tổ 01 Hoà Minh Lê Văn Tân
272 Phạm Danh 1993 7 THCS Nguyễn Thái Bình Tổ 44 Hoà Hiệp Phạm Bình
273 Trần Hữu Thái 1992 8 THCS Nguyễn Thái Bình Tổ 21 Hoà Hiệp Trần Tàu
http://www.thanhnien.com.vn/tn_upload/service/GiaoDuc/DIEM_DAI_HOC_2006/DIEM_NV2/NTB_CHANCHU.doc

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s